Ruszył nabór wniosków w ramach Konkursu Azbest 2022!

Nasza oferta:

Oferujemy przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest metodą spisu z natury oraz opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Na ww. działania uzyskujemy dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów realizacji zadania brutto.

Zakres opracowania:

 1. Bezpłatne sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w ramach konkursu Azbest (możliwość zawarcia umowy wariantowej, realizacja prac oraz związanie ww. umową
  w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku;
 2. Przeprowadzenie inwentaryzacji materiałów azbestowych (spis z natury);
 3. Opracowanie i dystrybucja plakatów i ulotek na temat zagrożeń wynikających
  z użytkowania wyrobów zawierających azbest;
 4. Opracowanie wyników inwentaryzacji w postaci warstwy obrysów obiektów
  z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej
  i numer obrębu ewidencyjnego w formacie *.shp i *.pdf,
 5. Wprowadzenie wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej,
 6. Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
  z terenu gminy/miasta (lub jego aktualizacji),
 7. Przeprowadzenie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 8. Przeprowadzenie konsultacji społecznych sporządzonej dokumentacji,
 9. Prezentację finalnej wersji opracowanego dokumentu w postaci multimedialnej na posiedzeniu komisji, a także Rady Miasta/Rady Gminy;
 10. Rozliczenie przyznanej dotacji – wynagrodzenie pobieramy po uzyskaniu środków z Ministerstwa.

Wszelkie uzgodnienia, konsultacje, pisma, sprawozdania i wnioski sporządzamy we własnym zakresie, na własny koszt w ramach stosownego upoważnienia.
Więcej informacji na temat konkursu Azbest 2022 dostępne jest na stronie Ministerstwa

Wycena
mgr Paweł Czupryn
tel. 512 110 314 lub 698 162 134
e-mail: pawel.czupryn@eko-precyzja.eu

Przewiń do góry