Inwentaryzacje terenowe, analizy i badania

Strona główna » Oferta » Inwentaryzacje terenowe, analizy i badania

Nasza oferta i zakres opracowania

Inwentaryzacja azbestu.
Oferujemy Państwu kompleksową inwentaryzację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy/miasta, metodą spisu z natury, z uwzględnieniem numerów działek oraz numerów obrębów, w podziale na osoby prawne i fizyczne (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii). W ramach usługi prowadzimy aktualizację Bazy Azbestowej (www.bazaazbestowa.gov.pl). W ramach inwentaryzacji tworzymy mapy rozmieszczenia wyrobów azbestowych w oprogramowaniu GIS-owskim.

Inwentaryzacja przydomowych oczyszczalni oraz zbiorników bezodpływowych.
Oferujemy Państwu szczegółową inwentaryzację dotyczącą przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych. Inwentaryzacja prowadzona jest metodą spisu z natury, a otrzymane wyniki przekształcane są w edytowalną bazę danych, umożliwiającą monitorowanie lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz stanu technicznego zbiorników bezodpływowych.

Inwentaryzacja kompostowników.
Oferujemy Państwu szczegółową inwentaryzację kompostowników, zlokalizowanych na terenie gminy/miasta z podaniem ich pojemności, rodzaju odpadów kierowanych do kompostowania oraz dokładnej lokalizacji.

Inwentaryzacje przyrodnicze.
Oferujemy Państwu przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych, w tym m.in.:

  • inwentaryzację dendrologiczną,
  • inwentaryzację ornitologiczną,
  • weryfikację istniejących oraz wyznaczanie nowych form ochrony przyrody.

Wyceny

mgr Paweł Czupryn
tel. 512 110 314 lub 698 162 134
e-mail: pawel.czupryn@eko-precyzja.eu

Przewiń do góry