O nas

Zakład Analiz Środowiskowych
Eko-precyzja

Eko-precyzja to firma, która od roku 2009 zajmuje ustabilizowaną, sukcesywnie wzmacnianą pozycję na rynku usług konsultingowych w sektorach zarówno publicznym jak i prywatnym. Indywidualne i profesjonalne podejście do klienta zaowocowało 1051 pomyślnie zrealizowanymi projektami.

Panująca u nas kultura organizacyjna to kultura klanu, a nasza praca ma głębszy sens, polegający na wdrażaniu i promocji zrównoważonego rozwoju. Stawiamy na talenty, a nie kwalifikacje, dlatego jeśli wyznajesz tożsame wartości prześlij swoje CV na adres biuro@eko-precyzja.eu

Zespół

Kliknij w członka zespołu, by poczytać więcej.

mgr inż. Karolina Ioannidis

Kierownik ds. dokumentów strategicznych

mgr Adam Dzida

Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska

mgr Ludwik Gabryś

Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska

mgr inż. Agnieszka Szostok

Specjalista ds. Energetyki i Ochrony Środowiska

inż. Patrycja Witosz

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

mgr Paweł Czupryn

Właściciel Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-precyzja

mgr inż. Szymon Ryszka

Specjalista ds. Energii Ochrony Środowiska i Efektywności Energetycznej Budynków

mgr Natalia Krzempek

Główny Specjalista ds. Projektów terenowych i inwentaryzacyjnych

mgr Adam Gawron

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

inż. Adrianna Kumorek

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

inż. Agata Gora

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Natalia Herman

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

lic. Agnieszka Łukaszek

Specjalista ds. Badań terenowych

mgr inż. Karolina Ioannidis
Kierownik ds. dokumentów strategicznych

Absolwentka inżynierii środowiska na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Odpowiada za procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wszystkich dokumentów strategicznych opracowywanych w firmie – kontakt z organami uzgadniającymi. Specjalizuje się w opracowywaniu dokumentów strategicznych w tym diagnozy do dokumentów o charakterze strategicznym, związanych z ochroną środowiska, w szczególności Programów Ochrony Środowiska i raportów z realizacji Programów Ochrony Środowiska. Autorka prognoz oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Odpowiedzialna za przygotowanie projektu uchwał w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji ściekowych, w tym dokonanie przeglądu dotychczas obowiązujących uchwał.

mgr Adam Dzida
Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Ochrona środowiska, specjalizacja: Chemia środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych na kierunku BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Specjalizuje się w opracowaniach strategicznych i diagnozach o charakterze strategicznym związanych z ochroną powietrza i zarządzaniem energią, w szczególności Programach Ochrony Powietrza, Planach Gospodarki Niskoemisyjnej, Projektach założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz Programach Ograniczenia Niskiej Emisji. Ekspert i ekodoradca w wielu projektach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, m.in.: „AREA 21 – Inteligentne Miasta Regionu Morza Bałtyckiego w XXI wieku (AREA 21 – Baltic Smart City Areas for the 21st Century), Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014–2020” czy „ENES-CE: Collaboration between public bodies and citizen energy groups in implementing local energy strategies in Central Europe, Program Interreg Europa Środkowa 2014-2020”.

mgr Ludwik Gabryś
Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalizuje się w opracowywaniu dokumentów strategicznych w tym diagnozy do dokumentów o charakterze strategicznym, związanych z ochroną środowiska, w szczególności Programów Ochrony Środowiska i raportów z realizacji Programów Ochrony Środowiska. Autor prognoz oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

mgr inż. Agnieszka Szostok
Specjalista ds. Energetyki i Ochrony środowiska

Absolwentka inżynierii środowiska na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Specjalizuje się w opracowywaniu dokumentów strategicznych w tym diagnozy do dokumentów o charakterze strategicznym, związanych z adaptacją do zmian klimatu i ochroną środowiska, w szczególności Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu i Programów Ochrony Środowiska. Odpowiedzialna za opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych wraz z przeprowadzeniem procedury uzgadniającej. Autorka prognoz oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

inż. Patrycja Witosz
Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Specjalizuje się w opracowywaniu dokumentów strategicznych w tym diagnozy do dokumentów o charakterze strategicznym, związanych z ochroną środowiska, w szczególności Programów Ochrony Środowiska i raportów z realizacji Programów Ochrony Środowiska. Autorka prognoz oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

mgr Paweł Czupryn
Właściciel Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-precyzja

Absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2009 roku główny Koordynator projektów/usług realizowanych w firmie, tj. dokumentów strategicznych, inwentaryzacji terenowych, usług doradczych i kampanii edukacyjnych związanych z ochroną środowiska. Współautor dokumentów strategicznych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Ekspert i doradca środowiskowy, m.in. w projekcie „Collaboration between public bodies and citizenenergygroups In implementinglocalenergystrategies In Central Europe” – realizowanym w ramach Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014-2020 oraz opracowaniu „Strategii zwiększenia efektywności energetycznej dla Dzielnicy Wieniawa na podstawie koncepcji Dzielnicy Ulepszania Energetycznego” w ramach projektu „AREA 21- Inteligentne Miasta Regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.

mgr inż. Szymon Ryszka
Specjalista ds. Energii, Ochrony Środowiska i Efektywności Energetycznej Budynków

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku energetyka. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Specjalizuje się w opracowywaniu dokumentów strategicznych w tym diagnozy do dokumentów o charakterze strategicznym, związanych z ochroną środowiska, w szczególności Projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Odpowiedzialny za opracowanie audytów energetycznych.

mgr Natalia Krzempek
Główny Specjalista ds. Projektów terenowych i inwentaryzacyjnych

Absolwentka Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielska-Białej. Specjalizuje się w opracowywaniu dokumentów strategicznych w tym diagnozy do dokumentów o charakterze strategicznym, w szczególności Programów Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest. Odpowiedzialna za opracowanie wyników inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz ich aktualizację lub wprowadzenie do Bazy Azbestowej wraz z prezentacją geometryczną w formie pliku shp. Nadzoruje prace związane z inwentaryzacją źródeł ciepła, a następnie dzięki zgromadzonym informacjom tworzy bazy danych (bazy kotłów CO, BEI) i raporty z przeprowadzonych działań. Ponadto koordynuje zadania związane z analizą zjawiska ubóstwa energetycznego na terenie gmin / Ponadto monitoruje proces pozyskiwania danych potrzebnych do przeprowadzenia analizy zjawiska ubóstwa energetycznego na terenie gmin oraz trzyma pieczę nad ankietyzacją osób narażonych na to zjawisko.

mgr Adam Gawron
Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w opracowywaniu dokumentów strategicznych w tym diagnozy do dokumentów o charakterze strategicznym, związanych z ochroną środowiska, w szczególności Programów Ochrony Środowiska i raportów z realizacji Programów Ochrony Środowiska oraz raportów z implementacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnych. Autor prognoz oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

inż. Adrianna Kumorek
Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Absolwentka Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielska-Białej na kierunku ochrona środowiska. Specjalizuje się w opracowywaniu dokumentów strategicznych w tym diagnozy do dokumentów o charakterze strategicznym, związanych z ochroną środowiska, w szczególności Programów Ochrony Środowiska i raportów z realizacji Programów Ochrony Środowiska. Autorka prognoz oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

inż. Agata Gora
Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Absolwentka Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku inżynieria środowiska. Specjalizuje się w opracowywaniu dokumentów strategicznych w tym diagnozy do dokumentów o charakterze strategicznym, związanych z ochroną środowiska, w szczególności Programów Ochrony Środowiska i raportów z realizacji Programów Ochrony Środowiska.

Natalia Herman
Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Studentka, specjalizuje się w opracowywaniu raportów z realizacji Programów Ochrony Środowiska, raportów z implementacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnych oraz analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Odpowiada również za ankietyzację podmiotów w ramach opracowywanych raportów.

lic. Agnieszka Łukaszek
Specjalista ds. Badań terenowych

Odpowiedzialna za inwentaryzacje terenowe metodą spisu z natury, w tym wyrobów zawierających azbest, źródeł ciepła, przydomowych oczyszczalni oraz zbiorników bezodpływowych

Przewiń do góry