Analiza ubóstwa energetycznego

Strona główna » Oferta » Jednostki samorządu terytorialnego » Analiza ubóstwa energetycznego

Podstawa prawna

W związku ze zmianą Programu Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego, wprowadzono zadanie polegające na „Analizie ubóstwa energetycznego i doradztwa osobom ubogim energetycznie”. Celem działania jest oszacowanie skali zjawiska ubóstwa energetycznego w każdej mazowieckiej gminie. Analiza ta pozwoli na identyfikację osób narażonych na ubóstwo energetyczne oraz skierowanie do nich odpowiedniego wsparcia.

Zmiana POP wprowadzona została Uchwałą nr 204/23 z dnia 21 listopada 2023 r., gdzie radni województwa mazowieckiego przyjęli aktualizację Programu ochrony powietrza (https://mazovia.pl/pl/bip/sejmik/uchwaly-sejmiku/rejestr-uchwal-sejmiku/uchwala-20423-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-11-21.html).

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2023 r. poz. 13001 i wchodzi w życie w dniu 15 grudnia 2023 r. Więcej informacji na temat dokonanych zmian znajdą Państwo na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

Nasza oferta i zakres opracowania

Etap I:

  1. Oszacowanie poziomu ubóstwa energetycznego na terenie gminy/miasta,

Etap II:

  • Przeprowadzenie szczegółowej ankietyzacji terenowej (wizja lokalna) w celu zebrania niezbędnych danych od osób zagrożonych ubóstwem energetycznym, w tym danych do CEEB,
  • Opracowanie i dystrybucję plakatów i ulotek na temat ochrony jakości powietrza (kampania informacyjna), przygotowanie materiałów na stronę www urzędu oraz portale społecznościowe,
  • Opracowanie raportu końcowego z wykonania Zadania zawierającego wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji (zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego),
  • Opracowanie bazy danych, zawierających szczegółowe informacje nt. ankietowanych gospodarstw,
  • Opracowanie rekomendacji działań dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym,
  • Oszacowanie kwoty niezbędnych przedsięwzięć niskoemisyjnych,
  • Opracowanie raportu na potrzeby Programu Ochrony Powietrza dla Urzędu Marszałkowskiego,
  • Wsparcie merytoryczne w trakcie trwania całego projektu (przygotowanie pism, wniosków, odpowiedzi, wyjaśnień),
  • Doradztwo w zakresie RODO.

Gospodarstwo domowe można uznać za ubogie energetycznie, jeżeli ma trudności w zaspokojeniu swoich potrzeb energetycznych (ogrzewania, ciepłej wody, elektryczności) z powodu niskiego dochodu lub charakterystyk mieszkania. Trzy główne czynniki wpływające na ubóstwo energetyczne to: niskie dochody gospodarstw domowych, niska efektywność energetyczna zamieszkiwanych budynków i posiadanych urządzeń oraz nieefektywne korzystanie z energii i urządzeń przez gospodarstwa domowe.

Problem zwalczania ubóstwa energetycznego oraz poprawa jakości powietrza w Polsce są ze sobą powiązane i należą do priorytetów. Działania w tym zakresie zostaną rozprzestrzenione na terenie całego kraju. Niniejsza analiza pozwoli zdobyć kluczowe i precyzyjne dane niezbędne do efektywnej walki z ubóstwem energetycznym, a tym samym przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców oraz środowiska.

Wyceny

mgr Paweł Czupryn
tel. 512 110 314 lub 698 162 134
e-mail: pawel.czupryn@eko-precyzja.eu

Przewiń do góry