Audyty energetyczne

Nasza oferta

Z uwagi na rosnące ceny energii, tematyka oszczędności energii wydaje się mieć istotne znaczenie w perspektywie najbliższych kilkunastu lat, a ambitne cele polityk europejskich narzucają zmniejszenie energochłonności budynków już istniejących.  Jednym z możliwości diagnozy budynku pod względem zużycia energii jest audyt energetyczny.

Audyt energetyczny jest to opracowanie zawierające informację dotyczące stanu aktualnego budynkuoraz ekspertyzęekonomiczną dotyczącą zaproponowanych w audycie rozwiązań. Rzetelnie opracowany audyt energetyczny budynku pozwala zmniejszyć jego zapotrzebowania na ciepło i obniżyć koszty ogrzewania.

Oferujemy Państwu kompleksowe wykonanie audytu energetycznego obejmującego ocenę wszystkich przegród budowlanych w budynku, wentylacji jak również instalacji ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, a także wskazuje możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Informujemy, iż na mocy stosownego upoważnienia, na własny koszt i we własnym zakresie:

  1. Gromadzimy dane niezbędne do opracowania audytu,
  2. Przeprowadzamy szczegółową inwentaryzację budynków, dla których opracowany będzie audyt,
  3. Wykonujemy audyt energetyczny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2021 poz. 2166).

Wyceny

mgr Paweł Czupryn
tel. 512 110 314 lub 698 162 134
e-mail: pawel.czupryn@eko-precyzja.eu

Przewiń do góry