Inwentaryzacje terenowe, analizy i badania

Strona główna » Oferta » Jednostki samorządu terytorialnego » Inwentaryzacje terenowe, analizy i badania

Nasza oferta i zakres opracowania

Inwentaryzacja azbestu.
Oferujemy Państwu kompleksową inwentaryzację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy/miasta, metodą spisu z natury, z uwzględnieniem numerów działek oraz numerów obrębów, w podziale na osoby prawne i fizyczne (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii). W ramach usługi prowadzimy aktualizację Bazy Azbestowej (www.bazaazbestowa.gov.pl). W ramach inwentaryzacji tworzymy mapy rozmieszczenia wyrobów azbestowych w oprogramowaniu GIS-owskim.

Inwentaryzacja odnawialnych źródeł energii
Oferujemy Państwu kompleksową inwentaryzację dotyczącą wszystkich instalacji OZE. Inwentaryzacja prowadzona jest metodą spisu z natury, a otrzymane wyniki przekształcane są w edytowalną bazę danych, a także są wkładem do Raportu z realizacji inwentaryzacji. W Raporcie oprócz wyników inwentaryzacji zawieramy informacje na temat potencjału energetycznego gminy/miasta.

Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego
Oferujemy Państwu inwentaryzację opraw oświetleniowych, skrzynek sterujących oraz punktów zasilania oświetlenia ulicznego. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji oprócz syntetycznych wyników spisu przekazujemy audyt oświetlenia ulicznego.

Inwentaryzacja przydomowych oczyszczalni oraz zbiorników bezodpływowych.
Oferujemy Państwu szczegółową inwentaryzację dotyczącą przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych. Inwentaryzacja prowadzona jest metodą spisu z natury, a otrzymane wyniki przekształcane są w edytowalną bazę danych, umożliwiającą monitorowanie lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz stanu technicznego zbiorników bezodpływowych.

Inwentaryzacja kompostowników.
Oferujemy Państwu szczegółową inwentaryzację kompostowników, zlokalizowanych na terenie gminy/miasta z podaniem ich pojemności, rodzaju odpadów kierowanych do kompostowania oraz dokładnej lokalizacji.

Inwentaryzacje przyrodnicze.
Oferujemy Państwu przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych, w tym m.in.:

  • inwentaryzację dendrologiczną,
  • inwentaryzację ornitologiczną,
  • weryfikację istniejących oraz wyznaczanie nowych form ochrony przyrody.

Wyceny

mgr Paweł Czupryn
tel. 512 110 314 lub 698 162 134
e-mail: pawel.czupryn@eko-precyzja.eu

Przewiń do góry