Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Strona główna » Oferta » Jednostki samorządu terytorialnego » Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Podstawa opracowania

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej na szczeblu lokalnym, którego głównym założeniem jest systemowe ograniczenie niskiej emisji. PGN tworzony jest na potrzeby opracowania przejrzystej, kompleksowej i realistycznej strategii poprawy sytuacji i zgodnie z intencją powinien przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców, poprawy wizerunku gminy, zwiększenia dostępu do krajowych i europejskich funduszy, a także zwiększenia bezpieczeństwa i niezależności energetycznej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest niezbędny w celu pozyskania środków zewnętrznych, przeznaczonych m.in. na ograniczenie niskiej emisji, a także poprawy efektywności energetycznej.

Nasza oferta

Oferujemy Państwu kompleksowe przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (lub jego aktualizacji) wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Informujemy, iż na mocy stosownego upoważnienia, na własny koszt i we własnym zakresie:

 1. Gromadzimy dane niezbędne do opracowania dokumentu (kompleksowa ankietyzacja),
 2. Przeprowadzamy szczegółową inwentaryzację źródeł zanieczyszczeń (we wszystkich sektorach, metoda spisu z natury),
 3. Tworzymy bazę emisyjną z podziałem na poszczególne sektory, z uwzględnieniem gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powietrza (BEI),
 4. Tworzymy projekt dokumentu (PGN),
 5. Przeprowadzamy procedurę Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z konsultacjami społecznymi,
 6. Sporządzamy Prognozę oddziaływania na środowisko,
 7. Uzyskujemy opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej, Doradcy Energetycznego przy Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 8. Prezentujemy finalną wersję opracowanego dokumentu w postaci prezentacji multimedialnej na posiedzeniu komisji, a także Rady Miasta/Rady Gminy.

Raport z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Nasza oferta

Oferujemy Państwu kompleksowe przygotowanie Raportu z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (lub jego aktualizacji), a także inwentaryzację kontrolną. Informujemy, iż na mocy stosownego upoważnienia, na własny koszt i we własnym zakresie:

 1. Gromadzimy dane niezbędne do opracowania dokumentu (kompleksowa ankietyzacja),
 2. Przeprowadzamy szczegółową inwentaryzację źródeł zanieczyszczeń (we wszystkich sektorach, metoda spisu z natury),
 3. Tworzymy aktualizację bazy emisyjnej z podziałem na poszczególne sektory, z uwzględnieniem gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powietrza (BEI),
 4. Tworzymy projekt dokumentu (Raport z realizacji PGN),
 5. Prezentujemy finalną wersję opracowanego dokumentu w postaci prezentacji multimedialnej na posiedzeniu komisji, a także Rady Miasta/Rady Gminy.

Wyceny

mgr Paweł Czupryn
tel. 512 110 314 lub 698 162 134
e-mail: pawel.czupryn@eko-precyzja.eu

Przewiń do góry