Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Strona główna » Oferta » Jednostki samorządu terytorialnego » Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Podstawa opracowania

Problem niskiej emisji istnieje na terenie naszego kraju od wielu lat. Pod względem jakości powietrza Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów Unii Europejskiej. W celu podjęcia walki z niską emisją oferujemy Państwu kompleksowe opracowanie oraz wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). 

Do głównych założeń PONE należy zaliczyć:

 • poprawę stanu jakości powietrza na terenie JST;
 • ograniczenie zużycia paliw stałych wykorzystywanych w celach grzewczych;
 • ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów;
 • promocję alternatywnych źródeł energii (OZE);
 • pozyskanie środków finansowych na realizację Programu ze źródeł zewnętrznych.

Nasza oferta i zakres opracowania

 • Ankietyzację źródeł ciepła na terenie JST w celu określenia stanu aktualnego;
 • Sporządzenie charakterystyki źródeł ciepła wykorzystywanych na terenie JST;
 • Obliczenie efektu ekologicznego dla obszaru JST;
 • Określenie wielkości nakładów finansowych niezbędnych do realizacji Programu;
 • Przeprowadzenie analizy ekonomicznej realizacji Programu;
 • Określenie zasad formalno-technicznych wdrożenia Programu;
 • Sporządzenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji;
 • Przeprowadzenie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z konsultacjami społecznymi;
 • Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko dokumentu;
 • Uzyskanie opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej;
 • Prezentację finalnej wersji opracowanego dokumentu w postaci multimedialnej na posiedzeniu komisji, a także Rady Miasta/Rady Gminy.

Wyceny

mgr Paweł Czupryn
tel. 512 110 314 lub 698 162 134
e-mail: pawel.czupryn@eko-precyzja.eu

Przewiń do góry