Programy usuwania azbestu

Podstawa prawna

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, który zakłada, iż do roku 2032 nastąpi:

 • usunięcie i unieszkodliwienie wszystkich wyrobów zawierających azbest z terenu Polski,
 • minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,
 • likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Nasza oferta

Oferujemy przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest metodą spisu z natury oraz opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Na ww. działania uzyskujemy dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów realizacji zadania brutto.

Zakres opracowania

 1. Bezpłatne sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w ramach konkursu Azbest (możliwość zawarcia umowy wariantowej, realizacja prac oraz związanie ww. umową w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku),
 2. Przeprowadzenie inwentaryzacji materiałów azbestowych (spis z natury),
 3. Opracowanie i dystrybucja plakatów i ulotek na temat zagrożeń wynikających z użytkowania wyrobów zawierających azbest,
 4. Opracowanie wyników inwentaryzacji w postaci warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego w formacie *.shp i *.pdf,
 5. Wprowadzenie wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej,
 6. Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy/miasta (lub jego aktualizacji),
 7. Przeprowadzenie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 8. Przeprowadzenie konsultacji społecznych sporządzonej dokumentacji,
 9. Prezentację finalnej wersji opracowanego dokumentu w postaci multimedialnej na posiedzeniu komisji, a także Rady Miasta/Rady Gminy,
 10. Rozliczenie przyznanej dotacji – wynagrodzenie pobieramy po uzyskaniu środków z Ministerstwa.

Wszelkie uzgodnienia, konsultacje, pisma, sprawozdania i wnioski sporządzamy we własnym zakresie, na własny koszt w ramach stosownego upoważnienia.

Informujemy, iż nasza firma zajmuje się także sporządzaniem wniosków o dofinansowanie działań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest do odpowiednich Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Wyceny

mgr Paweł Czupryn
tel. 512 110 314 lub 698 162 134
e-mail: pawel.czupryn@eko-precyzja.eu

Przewiń do góry