Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja w ramach konsorcjum zawiązanego z SWIG Delta Parner prowadzi intensywne prace nad stworzeniem „Diagnozy mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Dzięki dwóm warsztatom projektowym, a także ankietyzacji mieszkańców ROF-u, finalizujemy projekt przedmiotowego dokumentu, a o efektach prowadzonych prac poinformujemy niebawem.

Czym różni się mitygacja od adaptacji? Przedstawia to poniższy rysunek:

Opracowanie własne na podstawie: Co to są działania mitygacyjne i adaptacyjne do zachodzących zmian klimatu? https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/co-to-sa-dzialania-mitygacyjne-i-adaptacyjne-do-zachodzacych-zmian-klimatu, https://www.gov.pl/attachment/d8ada76d-eccb-495d-8441-4f0b6966fe91


Przewiń do góry