Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii (śląskie)

FEŚL 10.6 – nabór od 20.04.2023 r.

Szanowni Państwo, zapraszamy do współpracy w ramach tworzenia dokumentacji aplikacyjnej umożliwiającej pozyskanie środków zewnętrznych w postaci dotacji na realizację projektów z zakresu rozwoju energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii (śląskie). Łączna kwota na dofinansowanie projektów wynosi 161 312 500,00 zł.

Oferujemy kompleksowe przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie całego procesu aplikacyjnego, w tym:

  • Organizację spotkań informacyjnych dla mieszkańców,
  • Terenowe Inspekcje Techniczne,
  • Raporty z ich realizacji dla mieszkańców,
  • Przygotowanie zbiorczej dokumentacji technicznej wraz ze stosownym audytem,
  • Sporządzenie studium wykonalności zadania,
  • Wniosek aplikacyjny (wraz z procesem jego zatwierdzenia).

Dofinansowanie dotyczy tworzenia infrastruktury służącej do produkcji i/lub magazynowania energii z odnawialnych źródeł.

Obszar objęty wsparciem obejmuje podregiony katowicki, tyski, bytomski, gliwicki, sosnowiecki, rybnicki, bielski.

Szczegółowy harmonogram naboru wniosków dostępny jest tutaj.

Przewiń do góry