Konkurs Azbest 2023!

Szanowni Państwo! Informujemy, iż ogłoszono Konkurs Azbest 2023! W ramach konkursu realizować można przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej (blok 2) lub działania polegające na przeprowadzeniu szczegółowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (blok 3).

Wyniki inwentaryzacji zasilają Bazę Azbestową, która pozwala na wypełnienie ustawowego obowiązku dotyczącego przedłożenia informacji na temat ilości oraz lokalizacji azbestu na terenie gminy. Opracowane w ramach działania obrysy budynków stanowić będą wsad do Geoazbestu. Przeprowadzenie inwentaryzacji w sposób zgodny z regulaminem Konkursu Azbest 2023! pozwoli na uporządkowanie gospodarki wyrobami azbestowymi na terenie gminy, a także umożliwi składanie regularnych sprawozdań do Marszałka Województwa w tym zakresie.

Informujemy, iż nasza firma od 2009 roku regularnie realizuje działania edukacyjne w zakresie postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, a także zrealizowała ponad 200 inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie całej Polski. Szczegółowe informacje na temat naszej oferty dostępne są tutaj.

Przewiń do góry