Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu i Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Hajnówka

Zapraszamy mieszkańców Hajnówki do udziału w procesie planowania oddolnego (bottom up) podczas tworzenia dokumentów strategicznych dla miasta Hajnówka.

Podczas tworzenia Planu Adaptacji do zmian klimatu oraz Strategii Rozwoju Elektromobilności dla miasta Hajnówka zastosowaliśmy szereg rozwiązań w celu włączenia w proces tworzenia dokumentów mieszkańców miasta. Oprócz ankiet internetowych, przeprowadzono warsztaty z młodzieżą, zorganizowano spotkania z mieszkańcami oraz Radnymi Miasta Hajnówka. Efekty prac można zobaczyć na stronach internetowych Urzędu Miasta: Strategia Rozwoju Elektromobilności dla miasta Hajnówka, Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Hajnówka.

Przewiń do góry