Wolne terminy na opracowanie analizy ryzyka ujęć wód podziemnych.

Analiza ryzyka służy jako podstawa do ustanowienia strefy ochronnej, obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej, zgodnie z art. 133 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne.

Zgodnie z art. 133, ust.5. Analizę ryzyka przeprowadza się dla:

  1. Ujęć wody dostarczających więcej niż 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób.
  2. Indywidualnych ujęć wody dostarczających do 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę do 50 osób, jeżeli woda jest dostarczana, jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo do budynków użyteczności publicznej.

Analiza ryzyka wykonana w tym celu obejmuje ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania jakości ujmowanej wody.[1]

Zapraszamy do współpracy wszystkich Państwa, którzy chcą zlecić opracowanie analizy w 2022 roku.


[1]Źródło: https://operaty–raporty.pl/analiza–ryzyka–strefa–ochronna/

Przewiń do góry