Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W dniu 10.11.2022 r. odbyły się trzecie warsztaty dotyczące opracowanej diagnozy mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Były to ostatnie warsztaty związane z tworzeniem diagnozy, a podczas ich trwania przedstawiono wyniki zrealizowanych prac. Dzięki interaktywnej pracy w grupach z przedstawicielami poszczególnych samorządów wchodzących w skład stowarzyszenia ROF, udało się wypracować kierunki dalszych działań mających na celu mitygację i adptacje do zmian klimatycznych na opisywanym obszarze.

Przewiń do góry