Mazowsze dla czystego powietrza.

Firma Eko-precyzja posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnych. Dzięki podejmowanym działaniom z zakresu edukacji ekologicznej, rokrocznie przyczyniamy się do wzrostu świadomości i wrażliwości ekologicznej mieszkańców poszczególnych gmin, powiatów i województw.

Zrealizowane przez naszą firmę działania w 2021 roku związane były nie tylko z prowadzeniem prelekcji i zajęć dla wszystkich grup wiekowych i społecznych, ale także z tworzeniem i drukiem materiałów edukacyjnych w wielotysięcznych nakładach. Zaliczyć można do nich: biuletyny informacyjne, komiksy, książki edukacyjne, a także poradniki dobrych praktyk.

Przewiń do góry