Plan Adaptacji do zmian klimatu – dofinansowanie do 80%

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca dla działania FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom
i katastrofom priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Klimatu i Środowiska, ogłasza nabór projektów w ramach działania FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom typ projektu: Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu (MPA) Nabór nr: FENX.02.04-IW.01-001/23.

Wysokość dofinansowania wynosić może 79,71%.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów (§ 4 ust. 1) o dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się miasta powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta z przedziału 15‐20 tys. mieszkańców.

Więcej informacji na stronie NFOŚiGW: https://www.gov.pl/web/nfosigw/fenx0204-iw01-00123

Nasza firma oferuje kompleksowe sporządzenie wniosku, a także realizację samego dokumentu. Zapraszamy do współpracy: +48 512 110 314, e-mail: biuro@eko-precyzja.eu

Przewiń do góry